Huisregels

De Friese Ballonfeesten zijn de plek om je samen met familie en vrienden te vergapen aan alles wat de
lucht in gaat. Onder het genot van een ijsje, suikerspin of biertje natuurlijk. Op de grond is ook
genoeg te doen, dankzij het festivalprogramma met leuke activiteiten voor iedereen.
Samen met jou willen we dan ook een leuke en veilige 35ste editie van de Friese Ballonfeesten
maken. Daarvoor hebben we een aantal huisregels opgesteld. Bij betreding van het
evenemententerrein ga je akkoord met onderstaande huisregels. Elke bezoeker wordt geacht zich op
de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben,
neem dan contact op met de organisatie. Aanwijzingen van de organisatie, die verband houden met
de huisregels, dienen op het terrein en in de nabije omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te
worden.

 • Stichting Friese Ballonfeesten, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, waaronder ook schade ten gevolge van diefstal of vermissing, die bezoekers van het evenement ondervinden op het evenemententerrein of daarbuiten. Betreding van het terrein is geheel op eigen risico.
 • Het meenemen van huisdieren op de Nutsbaan is niet toegestaan.
 • Programmaonderdelen zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.
 • Bij de entree en op het terrein kun je gefouilleerd worden. Wij controleren op leeftijd. Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om eten, (alcoholische)dranken, flessen, blikjes, glaswerk of drugs mee het terrein op te nemen.
 • Wij hanteren een zerotolerance drugsbeleid. Het is verboden op het terrein drugs bij je te hebben, te verhandelen en/of te gebruiken. Bij constatering hiervan zul je direct van het terrein worden verwijderd of worden overgedragen aan de politie.
 • Parkeren op het terrein of (de aangewezen plaatsen) in de omgeving is geheel op eigen risico.
 • De organisatie heeft altijd de bevoegdheid bepaalde personen de toegang te ontzeggen tot het terrein of deze van het terrein te (doen) verwijderen.
 • Bij betreding van het terrein ga je ermee akkoord dat er foto’s en video’s worden gemaakt waarop je zichtbaar bent. Dit wordt gebruikt voor promotionele doeleinden. Mocht je bezwaar hebben, dan kun je een e-mail sturen naar info@ballonfeesten.nl. Wij zullen het beeldmateriaal dan direct verwijderen.
 • Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren. Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.
 • Op het terrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Wildplassen is dan ook niet nodig. Bij constatering van wildplassen, zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
 • Op het festivalterrein is EHBO aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister, maar ook voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden.
 • Volg te allen tijde de instructies op van onze mensen en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.
 • In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie, dan wel personen hiervoor werkzaam, maatregelen kunnen nemen ten gunste van het evenement.