huisregels

De Friese Ballonfeesten zijn de plek om je samen met familie en vrienden te vergapen aan alles wat de lucht in gaat. Onder het genot van een ijsje, suikerspin of biertje natuurlijk. Op de grond is ook genoeg te doen, dankzij het festivalprogramma met leuke activiteiten voor iedereen.
Samen met jou willen we dan ook een leuke en veilige 37ste editie van de Friese Ballonfeesten maken. Daarvoor hebben we een aantal huisregels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein ga je akkoord met onderstaande huisregels. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie. Aanwijzingen van de organisatie, die verband houden met de huisregels, dienen op het terrein en in de nabije omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Stichting Friese Ballonfeesten, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, waaronder ook schade ten gevolge van diefstal of vermissing, die bezoekers van het evenement ondervinden op het evenemententerrein of daarbuiten. Betreding van het terrein is geheel op eigen risico.
 • Het meenemen van huisdieren, anders dan hulphonden -professioneel opgeleide honden die mensen met een beperking helpen bij meer vrijheid en een zelfstandiger leven-, op de Nutsbaan is niet toegestaan.
 • Programmaonderdelen zijn onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, dan wel om het recht om het festival om gegronde redenen af te gelasten
 • Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 • Bij de entree en op het terrein kun je gefouilleerd worden. Wij controleren op leeftijd. Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: alcoholhoudende eten, (alcoholische)dranken, flessen, blikjes, glaswerk, blik, plasticflessen, drugs, slag en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 • Wij hanteren een zerotolerance drugsbeleid. Het is verboden, zowel binnen als in de directe omgeving van het festivalterrein erom heen en de naaste omgeving, verdovende middelen bij je te hebben, te verhandelen en/of te gebruiken. Bij constatering hiervan zul je direct van het terrein worden verwijderd of worden overgedragen aan de politie.
 • De organisatie heeft altijd de bevoegdheid bepaalde personen de toegang te ontzeggen tot het terrein of deze van het terrein te (doen) verwijderen.
 • Bij betreding van het terrein ga je ermee akkoord dat er foto’s en video’s worden gemaakt waarop je zichtbaar bent. Dit wordt gebruikt voor promotionele doeleinden. Mocht je bezwaar hebben, dan kun je een e-mail sturen naar info@ballonfeesten.nl. Wij zullen het beeldmateriaal dan direct verwijderen.
 • Parkeren op het terrein of (de aangewezen plaatsen) in de omgeving is geheel op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, tenzij de organisatie anders heeft aangegeven.